За нас

Лерошпед е една од најстарите приватни шпедиции во Р. Македонија. Нашата фирма има долгогодишно искуство во најразлични полиња во посредување при царинска контрола и има голем број на клиенти. Исто така нудиме и консултантски услуги за посредување при увоз или извоз. Услугите ги вршиме во Тетово и Скопје секој работен ден.